Det er byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, gruppeleder i Høyre, Monica Mæland og fylkesvaraordfører Torill Selsvold Nyborg som sammen ber om oppholdstillatelse for en kvinne fra Sri Lanka og en fra Bangladesh. I et brev ber de direktør Terje Skjeggestad i Utlendingsnemnda, om at han ser til at sakene deres endelig får en sluttbehandling.

De to kvinnene det gjelder, har ventet på å få sakene sine behandlet i fem og to år. De har søkt om opphold i Norge fordi de mener de er forfulgt på kjønnsbasert grunnlag.

Truet med drap

BT har flere ganger omtalt deres historie.

Kvinnen fra Bangladesh som har fått en streng muslimsk oppdragelse, måtte flykte fra sin familie fordi hun giftet seg med sin kjæreste som var hindu. Familien har etterlyst kvinnen og ektemannen over hele verden. De truer med å drepe dem begge.

Den andre kvinnen som har ventet i fem år for å få saken sin avgjort hos norske flyktningmyndigheter, rømte fra Sri Lanka hvor hun var barnesoldat.

— Som medsøstre nærer vi dyp bekymring for helsen til de forfulgte kvinnene. Som kvinnelige politikere ligger det oss tungt på hjertet at kvinner på flukt må kunne forvente å få en forutsigbar og trygg behandling i Norge, sier de tre lokalpolitikerne i brevet til Utlendingsnemnda.

I brevet til Skjeggestad skriver de tre at de er kjent med at kjønnsbasert forfølgelse blir vektlagt i arbeidet med å revidere Utlendingsloven.

Endeløs saksbehandling

— Men vi ser at flere enkeltsaker er blitt hengende igjen i det som oppleves som en endeløs saksbehandling, heter det i brevet.

De tre politikerne peker også på at det er ubegripelig for disse kvinnene at mens statsminister Kjell Magne Bondevik gjør en fortjenstfull innsats for å hindre steining av nigerianske kvinner, må de selv leve videre med sine trusler om utstøtelse og æresdrap

I mars 2001, var begge disse kvinnene blant de seks som fikk Bergen kommunes likestillingspris. Strøm-Erichsen sto for utdelingen fra kommunens side.

— Jeg har aldri sett inn i så mye sorg og fortvilelse som da jeg møtte disse kvinnene. Det var helt forferdelig. Jeg ble meget dypt grepet, forteller byrådslederen til BT.

Seinere har byrådslederen ved flere anledninger på prinsipielt grunnlag tatt opp kjønnsbasert forfølgelse på prinsipielt med sentrale politikere.

BER FOR MEDSØSTRE: Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (f.v.) gruppeleder i Høyre, Monica Mæland og fylkesvaraordfører Torill Selsvold Nyborg ber direktør Terje Skjeggestad i Utlendingsnemnda om oppholdstillatelse for to kvinner fra Sri Lanka og Bangladesh.