Videre argumenterer lederen for at dette forhold bør brukes av «dristige» politikere til å gjennomføre nye avgiftshopp på bensin slik at det skaper større offentlige budsjetter.

Generelt klages det over bred front i norsk presse (også i BT) over alle varer og tjenester som er dyrere i Norge enn i utlandet. Her har man grepet fatt i et viktig produkt som for en gangs skyld ikke er absolutt rimeligere i Norge enn i andre europeiske land, men kun relativt sett billigere i Norge. Da argumenterer BT for å sette opp prisen! Genialt? Neppe! Prisen på drivstoff er en viktig faktor — spesielt i Norge - som inngår i prisingen av alle produkter og tjenester som tilbys for kjøp og salg. Et særnorsk avgiftshopp på drivstoff vil bare medføre at forbrukeren får en høyere pris å betale på andre produkter.

BJØRN AMUNDSEN