Bergen får doblet bompengeavgiftene. Årsavgiftene øker jevnt og trutt. Lederartikkelen i BT støtter høyere bensinpris i Norge.

Alle disse tiltakene er en ekstra avgift på brukenav bilen. I sin iver etter å innføre og øke disse ekstraavgiftene argumenteres på den ene og andre måte, men ingen nevner — ikke med et eneste ord - det faktum at Norge har verdens høyeste importavgifter på bil. En bil av en størrelse og standard som enhver i dette landet - ikke minst barnefamilier - skulle hatt en selvsagt rett til å kjøpe, må man avstå fra fordi den koster flere hundre tusen mer enn i for eksempel Sverige, Tyskland, eller et hvilket som helst land vi liker å sammenlikne oss med. Dette er avgifter rett i statskassen og er helt uavhengig av om bilen brukes eller står parkert i garasjen. Argumentene for denne engangsavgiften smuldrer hen etter hvert som bruken pålegges ekstraavgifter og det samtidig legges innskrenkninger på bruken.

I Bergen går det snart ikke lenger an å kjøre bil, ei heller parkere. Så står vi her da, i køene i det ene feltet som er igjen og spyr ut eksos. Latterlig. Samferdselsministeren er direkte bilmotstander. Våre lokale politikere, synes å være fanatiske bilmotstandere. Friele er bilentusiast, men tør snart ikke innrømme det. Er det ikke på tide at noen våkner og sier at nok er nok ?

PER BOLSTAD