De siste årene har BIR gjentatte ganger fått kritikk for det dårlige tilbudet med hensyn til henting av gjenvinnbare materialer hos husholdningene.

Det er på tide at det etableres et brukervennlig kollektivtilbud for henting av slike materialer på fortauet. Mange steder, både i Europa og i USA, har aldri folk vært tvunget til å gå eller bruke privatbilene sine for å kjøre ut kildesortert boss til fjerne og stygge innsamlingsplasser. Isteden samles disse materialene inn på samme måte som vanlig boss. Eksempelvis kan nevnes at det flere steder i Belgia brukes blå «PMD-poser» der folk kan putte i både plast, metall og drikkekartonger (PMD) til gjenvinning. Så blir posene satt på fortauet og bosstømmerne tar seg av resten på rundene sine. Hadde BIR tatt brukervennlig kildesortering på alvor, så hadde de etablert en tilsvarende enkel og lettvint ordning i Bergen.

KOENRAAD DE SMEDT,

BERGEN