Siden 1994 er det målt økte verdier av det radioaktive stoffet Technetium-99 i tang, tare og hummer langs norskekysten, melder Utenriksdepartementet.

Flere norske kommuner, fylkeskommuner og miljøvernorganisasjoner har protestert på de økte utslippene fra Sellafield. Protestbrev skrevet av disse organisasjonene ble overrakt den britiske representanten

NTB