Ring, send e-post eller skriv til Det hvite hus (The White House) USA tlf: 00-1-202-456-1111 (ca pris: kr 0,59 + kr 0,63 pr.. min) e-post: president@whitehouse.gov adr: President Bush, The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC 20500, USA.

Ring, send e-post eller skriv til den amerikanske ambassaden i Norge (The US Embassy) tlf: 21308996 (ca pris: kr 0,59 + kr 0,21 pr. min) e-post: pas@usa.no adr: USAs ambassade, Drammensv 18, 0244 Oslo.

Ring, send e-post eller skriv til Kjell Magne Bondevik (Statsministerens kontor) tlf: 22249090 (ca pris: kr 0,59 + kr 0,21 pr min) e-post: postmottak@smk.dep.no adr: K.M. Bondevik, Statsministerens kontor, Postboks 8001 Dep., 0030 Oslo.

Si for eksempel at du er bekymret for en mulig krig i Irak, og at du ønsker å si ifra. Med hilsen osv (I am worried about the possibility of war in Iraq and wish to let you know. Yours sincerely, [navn]).

ARBEIDSUTVALGET FOR FRED OG MENNESKERETT VENNENES SAMFUNN, KVEKERE