Sigurd Grytten, tidligere stortingsrepresentant og leder for Arbeiderpartiet i Bergen, nå leder for Europabevegelsen — gir i BT 21. april uttrykk for bekymring for Arbeiderpartiets fremtid.

Det vil si «han er bekymret for hvordan Arbeiderpartiet skal lykkes med å rekruttere ungdom som ønsker å gjøre karriere i fremtiden». For, forklarer Grytten: «Rådgiverkorpset rundt i departementene og i stortingsgruppen har pleid å være en yngleplass for unge og dyktige partimedlemmer som har ønsket å gjøre politisk karriere.» Men nå «når det ser ut til at partiet går inn i en langvarig opposisjonsperiode, må det åpnes for andre arenaer til karrierebygging. Jeg ser ikke at partiet er innstilt på det. Det bekymrer meg,» sier Grytten.

Selv har Grytten funnet seg en annen «arena til karrierebygging» i Europabevegelsen, og regner med at om ti år er han enten i politikken eller næringslivet. Europabevegelsen er sikkert et utmerket springbrett for det siste.

Grytten spår altså «tørke» når det gjelder unge politiske talenter i Arbeiderpartiet, for blir partiet lenge i opposisjon, så er ikke partiet lenger en interessant arena for unge ambisiøse politikere som Grytten og hans likesinnede.

Men kanskje er det ikke så ille at Arbeiderpartiet fremstår som en lite interessant arena for personlig karriere?

Valgforsker Bernt Aardal (BT |19. april) tror ikke det nødvendigvis er negativet at det i partiapparatet ikke vil være så mange springbrett for en videre karriere. «Trolig er det idealistene eller de som virkelig brenner for partiet og dets politikk, som blir igjen,» sier Aardal og videre: «De som biter tennene sammen og blir, vil ha mulighet til å opparbeide seg en stor troverdighet blant velgerne. Ingen kan si om dem at de bare bruker den politiske karrieren som et springbrett til en annen karriere.»

Einar Gerhardsen sa ifølge Johan Galtung på et møte rett etter krigen (sitat fra hans selvbiografi «Johan uten land»): «Men det er én ting jeg ikke er med på, det er de som ser politikk som en interessant episode i sin personlige karriere.» Men Gerhardsen har vel «gått ut på dato», for Grytten og hans likesinnede, som altså står for «rød individualisme» og «en individualisme med solidaritet».