• Det er veldig beklagelig at de to tiltalte i Beheim Karlsen-saken ikke blir domfelt for rasisme, sier lederen i Antirasistisk Senter, Nadeem Butt, til NTB.

Han mener det kom klart fram i retten at det dreier seg om en rasistisk motivert sak.

— Hvis denne dommen blir stående, betyr det at det nesten ikke er mulig å få noen dømt etter rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 135a. Konsekvensene er at ofrene er rettsløse, mens gjerningsmenn slipper unna rasistiske lovbrudd uten straff, framholder Nadeem Butt. NTB