Jeg vil gjerne kommentere denne uttalelsen, og kort opplyse om at det finnes ulike typer diabetes. Vel er det riktig som Hallstensen sier at diabetes er en livsstilssykdom som, til en viss grad, har sin årsak i det en spiser, men dette gjelder utelukkende type 2 diabetes. Type 1 diabetes derimot, som i hovedsak rammer unge mennesker, har absolutt ingenting med livsstil og hva en har spist å gjøre.

Jeg vil ikke forlange at «mannen i gaten» skal vite den detaljerte forskjellen mellom type 1 og type 2 diabetes, men det er et mål at alle skal vite at det er en forskjell. Da hjelper det ikke at en kostholdsekspert som Hallstensen går ut i mediene og omtaler disse to typene som en og samme sykdom.

Både type 1— og type 2-diabetikere møter mange fordommer rundt sin diabetes, spesielt i forhold til hva som er årsaken til at noen mennesker utvikler denne sykdommen, og hvis vi skal bekjempe disse fordommene er det viktig med korrekte opplysninger!

CAMILLA LOTHE, LEDER I NORGES DIABETES FORBUNDS FYLKESUNGDOMSUTVALG I HORDALAND