Selvsagt fremsatte Frp en rekke prioriterte politiske ønsker innenfor utdanningsområdet da forhandlingene ble gjennomført. Vi har i forhandlingsresultatet måttet akseptere en uttelling som langt fra dekker alle ønsker men som likevel styrer penger og politikk i Frp-retning.

Det er avsatt 1 milliard mer til oppussing av skoler

Penger til leirskoleopphold for 60.000 elever i grunnskolen sikres gjennom øremerket bevilgning via Utdanningsdepartementet.

Det er lagt tilbake i budsjettet penger til reisestipend for studenter

Den dramatiske omleggingen av ordningen med borteboerstipend for elever i videregående skole er stoppet! Ingen omlegging gjennomføres før saken er skikkelig belyst og evt. forslag behandlet. Større grad av likestilling mellom offentlige og private skoler blir understreket; dette blir fulgt opp med konkrete bevilgninger til Toppidrettsgymnas, Kongshaug Musikkgymnas, Oslo Merkantile Høyskole og Menighetssøsterhjemmets Høyskole.

Stortinget vil få en redegjørelse om ressurssituasjonen i grunnskolen og videregående skole i løpet av første halvår 2003.

Midler til fjernundervisning er sikret

Det blir en overgangsordning vedrørende helsetjenesten for studenter

Frp har fått regjeringspartiene med på en understrekning av at Kvalitetsreformen må fullfinansieres og at det i den forbindelse må tas hensyn også til lønns— og priskompensasjon for universitetene.

Frp har fått regjeringspartiene med på at det nå legges frem egen sak om alle byggeprosjektene i universitets- og høyskolesektoren, samt måten slike byggeprosjekter behandles på. Frp ønsker en mer ryddig behandling av byggeprosjektene med større forutsigbarhet for institusjonene. Gjennom en egen sak kan vi sikre nettopp det for fremtiden.

Vi er fornøyd med ekstra penger til utenlandsstudentenes organisasjon ANSA - øremerket til rådgiver - og til Norsk Lærerakademi.

Neste tall-etappe er revidert budsjett sommeren 2003; da er målet enda mer Frp-politikk!

Frp fortsetter sitt arbeid for systemen d ring innenfor utdanningssektoren.

Frp ønsker større innflytelse for foreldre, elever og studenter, likestilling av offentlige og private skoler/institusjoner og en statlig finansiering som følger elev og student i fritt valg av skole/lærested. Både godkjenning og tilsyn med skoler og institusjoner må baseres på dokumenterbar kvalitet. Våre forslag om slike systemendringer er fremmet parallelt med budsjettbehandlingen på Stortinget, men er avvist av alle de øvrige partiene. Åpenbart er dette for radikalt for SV og Ap og for voldsomt for KrF og H! Men de mange og tydelige svakhetene innenfor utdanningssektoren viser etter vår mening frem et system som er overmodent for systemendring.

Som vanlig ligger Frp i politisk forkant for å skape systemendring som gir bedre brukerinnflytelse og derved større fokus på kvalitet. Det er etter vår mening ganske åpenbart at tiden arbeider for at Frps nye systemløsninger innenfor utdanningssektoren snart blir virkelighet for foreldre, elever og studenter.

ARNE SORTEVIK, STORTINGSREPRESENTANT FRP, FRAKSJONSLEDER KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN