Dette kan ikke gjelde i Ytrebygda og Fana bydeler der H, Frp og KrF fikk flertall for å gi det private ISS driftsavtale for Odinsvei og Søreide sykehjem.

Tilbyderne i denne saken var de samme som hadde konkurrert om et tilbud på Risenga sykehjem. Nåværende driver på Risenga fikk ikke tilbudet i Bergen. Hadde de lagt inn en bemanning som erfaringene fra Risenga allerede hadde gitt dem?

Det var prisen på tilbudet — hvor myevi kunne spare i forhold til ordinær kommunal drift - som var utslagsgivende.

Vi var et mindretall fra Ap og Sp som ønsket nest laveste tilbud. Grunnen var størrelse på bemanning/fagsammensetning av denne.

Det er kombinasjonen av organiseringen, krav til sykepleiekompetanse både på dagtid, kveld, natt og i helgene som må vurderes.

Dette i tillegg til andre faggrupper som må være med for å gi et totalt tilbud til våre beboere. Det gjelder også de som ønsker å flytte hjem igjen etter opphold ved et sykehjem.

ROLF LØNNINGEN,

MEDLEM AV FANA BYDELSSTYRE OG BERGEN BYSTYRE FOR DNA