Den internasjonale transportorganisasjonen og fagorganiserte på Årdalstangen avbraut etter dette blokaden av båten som dei sette i verk ved middagstider måndag. Heile mannskapet på 29 får løn etter internasjonale minstesatsar.