Kystpartiet, med én mann på Stortinget (Bastesen), akter å stille liste ved kommunevalget til høsten, og som listetopp i Bergen vil partiet sette opp Harald Kremner.

— Vi skal nominere i slutten av februar. Jeg er blitt spurt om jeg vil stille som førstekandidat, og det kommer jeg til å svare ja på, sier Harald Kremner til Bergens Tidende.

Partiet får dermed en førstekandidat med atskillig politikererfaring fra bergenspolitikken. Frem til 1991 representerte Kremner Fremskrittspartiet, og fra 1989 til 1991 var han kommunalråd for skole i Bergen.

— Deretter meldte jeg meg ut av partiet på grunn av alt bråket, og det bråket har jo bare fortsatt, sier Kremner.

— Hva er Kystpartiets store sak?

— Vi har et skikkelig program, og vi sier et rungende nei til EU. Hvis Norge blir medlem, vil kystbefolkningen stå der med ræven bar, som vi sier i Bergen.

— Hva vil Kystpartiet foreta seg i Bergen?

— Vi vil avskaffe byrådet og bydelsstyrene. Det koster bare en masse penger. Så vil vi gjeninnføre formannskapsmodellen, som Bergen hadde tidligere.

— Og ellers?

— Ja, vi vil selvfølgelig avskaffe bomringen, og bygge veitunnel til Arna. Når det gjelder bybanen, er vi i tvil. Det må i hvert fall foreligge en positiv vurdering fra Transportøkonomisk Institutt.

STIFTET KYSTPARTIET I HORDALAND: Steinar Bastesen flankert av Harald Kremner (til høyre) og Ulv Tore Skaar. Skaar er leder for Kystpartiet i Bergen.
FOTO: MARIT HÆREID