• Den norske regjeringen må gi uforbeholden støtte til Irland, som nå har stevnet Storbritannia om Sellafield. Det sier Kystpartiets Steinar Bastesen til BT.

I Stortingets spørretime kommende onsdag utfordrer han statsminister Kjell Magne Bondevik om å gi full oppbacking til sin irske kollega Bertie Ahern. Bastesen mener regjeringen også må gi økonomisk støtte til en sivil sak mot eieren av Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels Ltd. Ifølge Kystpartiet er det best om en organisasjon reiser et slikt søksmål på vegne av norske interesser.

— Vi må få stoppet dette svineriet som på lang sikt skader ressursgrunnlaget havet, sier Bastesen og sikter til utslippene av det radioaktive stoffet technetium 99.

Kystpartiet har også lagt inn et Dokument 8-forslag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Her tas det til orde for et norsk søksmål, og videre at det blir vurdert boikott-tiltak mot Storbritannia.

— Hvilken form for boikott?

— Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Men alt fra vareboikott til stans i forskningssamarbeid bør vurderes, mener Bastesen.

Irland har gitt Storbritannia frist til 9. november om å trekke tilbake oppstarttillatelsen for en ny fabrikk som skal produsere en ny type kjernebrensel, såkalt MOX. Hvis ikke kravet innfris, kommer den irske regjering til å kreve anlegget stanset ved midlertidig forføyning.

Saken skal behandles av et internasjonalt tribunal i Hamburg som behandler påståtte brudd på FNs havrettskonvensjon.