Jeg fikk mitt tredje barn for to uker siden og kan bare si meg enig i de kritiske uttalelsene som er kommet angående dagens nye barselopphold.

Et pent hotellrom, restaurant, stellebord og bleier er ikke alene det som skal til for å trygge og gjøre et barselopphold til en fin start på et nytt liv. På barselloftet på Haukeland sykehushotell mangler det ikke på utstyr, men på omtanke i form av bedre service.

Tenk deg selv hvordan det er å komme inn i en restaurant etter en 20 timers fødsel og dertil en natt uten søvn fordi babyen skulle ammes! I tillegg har du med deg babyen i trilleseng og må balansere serveringsbrettet mens du forsyner deg selv fra matdisken. Ingen er der med en hjelpende hånd! Når du så har klart dette, er det fullt ved alle bord inntil et eldre ektepar er så snille å tilby plass ved deres bord. Dette var min opplevelse av tilbudet ved barselloftet. Akkurat som på IKEA, du må greie alt selv!

Jeg hadde virkelig sett frem til å bli i fire dager for å hvile ut etter fødselen før jeg skulle hjem to til aktive gutter som var blitt storebrødre, men etter to dager fant jeg ut at jeg hadde det bedre hjemme. Barselloftet er ikke stedet du henter deg inn etter en fødsel slik det er lagt opp i dag. For å kunne ligge der bør det være en forutsetning at faren, evt. en annen person, er til stede som kan hjelpe og avlaste moren. Jeg var i hvert fall ikke i stand til å oppholde meg på barselloftet alene og kan ikke se annet enn budsjettbesparelser som grunn for dagens praksis. Ved å ha barnepleiere og/eller hjelpepleiere tilgjengelige, kunne et strevsomt opphold blitt snudd til noen hyggelige dager hvor man samler krefter etter fødselen. Jeg lurer på om «vår» kultur har gått for langt i å gjøre barseltiden så hverdagslig at man helst skal reise seg opp etter fødselen og fortsette som før. Slik opplevde jeg det ikke, og tror heller ikke dette er en riktig målsetning.

CHRISTINE HAUGLAND