Er det barn i trassalderen som driver på der ute? «Hvis ikke jeg får det som jeg vil, så kan dere ha det så godt.»

Nei, se til å bli voksne og aksepter et nei for et nei, uten å sette dere ned og sparke gulvet til dere får viljen deres.

TERJE W. COOK