Av Rune Fardal,

Bergen

For de av oss som kjenner detaljer i barnevernets måte å arbeide på er det klart at det ikke er mer penger som er det akutte i dagens barnevern. Om Faldet er bekymret for at barn i fosterhjem koster penger, kunne det kanskje vært en idé å se på andre og billigere løsninger. Løsninger som ikke minst for barna og foreldrene er langt mindre traumatiserende.

Undersøkelser viser da også at fosterhjemsbarn kommer dårligere ut enn om barna får hjelp hjemme! Istedenfor å være så opptatt av hva hun og hennes trosfeller har foreslått, for å slå politisk mynt, burde hun være mer opptatt av å se på hva som er barnas beste. Og det er ikke alltid barnevernet den beste til å avgjøre. Etter mitt syn er det som virkelig kunne bedret barnevernet en holdningsendring blant de ansatte.

Fra å være bedrevitende forståsegpåere burde det bli det serviceorgan det skulle vært for de barn og foreldre som av ulike grunner har problemer og ikke klarer hverdagen i lengre eller kortere perioder. I dag er det en oppfatning blant svært mange at barnevernet ofte er til for seg selv, Svanhild Jensen-saken er et utmerket eksempel. Bergens egen skandale med barnehjemsbarna, der barnevernet også er inne i bildet, viser dette. Hvor mange penger har barnevernet brukt i Svanhild-saken alene? Hva om de heller hadde trukket på det enorme støtteapparatet den moren har rundt seg? Det hadde ikke kostet noe! For barnevernet å gå inn med en positiv innstilling til foreldrene, uten den ofte nedverdigende innstillingen en del ansatte fremviser, ville i mange tilfeller kunne hjulpet både foreldre og barn langt bedre og billigere.

Men så var det dette med makt og forandring av holdninger da! Kanskje et smilekurs hadde vært noe å bruke pengene på istedenfor å tvangsflytte barn som strengt tatt kunne klart seg hjemme med et minimum av hjelp! Så for å heve kvaliteten trengs det en holdningsendring blant de ansatte. Men det er vel ofte vanskelig å begynne med seg selv, spesielt med en «Alle andre er dumme/gjør feil-holdning!». Få politikerne vekk og brukerne inn!