Innlegget er undertegnet Rune Fardal og han kritiserer meg som stortingspolitiker fordi jeg ønsker mer penger til barnevernet.

Rune Fardal synes å vite best hva som er galt i barnevernet, men jeg tror han i likhet med meg skjønner at barnevernet er til for barnas beste. Når jeg snakker om penger, så har det en klar sammenheng med at sakene øker i antall. Når også kommunenes økonomiske situasjon er stram, fører dette til at det blir flere saker på færre saksbehandlere. Kommuneøkonomien fører også til at barnevernet ikke har råd til å ansette flere innen denne sektoren. Jeg er helt enig i at hjelp i hjemmet til konfliktløsninger er det beste, men også her trengs det personell som kan sitt fag.

Når Rune Fardal gir så sterke karakteristikker av de som jobber i barnevernet, så bør han være forsiktig med å generalisere. Hvis alle foreldre, skole, nærmiljø og samfunn hadde det greit, ville barnevernet vært unødvendig. Dessverre er ikke livet så enkelt. Konflikter oppstår i "de beste familier" og da bør barnevernet være et sikkerhetsnett med de minste maskene slik at ingen barn faller igjennom. Barnevernet må hente sin legitimitet på sin utholdenhet og trofasthet. For det er i enkelte familier at dette svikter.

Eirin Faldet, Stortingspolitiker (Ap)