Jentenes far ble torsdag dømt til fire års fengsel for årevis med mishandling av sine to døtre og sin kone, og for grove seksuelle overgrep mot sin eldste datter. I retten kom det frem at barnevernet i over et år visste om forholdene i hjemmet, uten at de gjorde noe for å hjelpe barna. 13 års mishandling opphørte ikke før en nabo hørte at faren banket opp den eldste datteren, og tilkalte politiet.

Barnevernet fikk knallhard kritikk for sin håndtering av saken både i byrettsdommen og av barnas bistandsadvokat, Line Hvitdtsten Ingebrigtsen.

— Barnevernet sviktet disse jentene fullstendig. Ett års voldsbruk mot mor og barn kunne ha vært unngått dersom barnevernet hadde grepet inn. Jeg kan ikke tenke meg en situasjon som gir barnevernet større grunn til å reagere enn det de oppdaget i denne familien, sa Hvitdtsten Ingebrigtsen til BT i går.

Saken ble i dag diskutert i barnevernet i den aktuelle bydelen i Bergen, og barnevernet tar selvkritikk. BT navngir ikke bydelen av hensyn til de to barna.

— I ettertid er det helt tydelig at vi skulle gjort andre valg og vurderinger, og dette beklager vi. Det er alltid leit når vi ikke klarer å gjøre det vi skulle gjort. Denne saken, og dommen fra byretten, vil bli behandlet på et møte her i begynnelsen av neste uke. Da må vi se på hva vi gjorde feil i denne saken, og ta læring av det, sier bydelsdirektøren i den aktuelle bydelen.

Hvitdtsten Ingebrigtsen kritiserte også barnevernet for å ha sviktet barna etter at faren ble pågrepet. Hun har sendt brev til barnevernet og bedt om at barna får bistand av psykolog for å redusere risikoen for senskader etter de massive overgrepene barna har vært utsatt for. Brevet ble sendt før sommerferien, og barnevernet har fortsatt ikke svart.

— Vi ønsker å svare skikkelig og raskt, og her er saken beklageligvis blitt liggende for lenge. Disse jentene har lidd nok, og vi vil nå gjøre alt vi kan for å hjelpe dem, sier bydelsdirektøren.

Barnas far har sittet i varetekt siden april. Den yngste jenten bor sammen med sin mor, mens den eldste datteren bor et annet sted.