Trond Waage mener at lovgivning ikke er relevant for løsning av slike problemer.

Som juridisk mekler i skilsmisseforhold er det min absolutte erfaring at langt flere saker ville bli fullstendig låst dersom der ikke var lovgivning og rettspraksis i bunnen for løsning av skilsmissekonfliktene.

Kanskje flere burde forsøke å kontakte en jurist/advokat sammen som problemløser (mediator) før saken ble brakt inn for advokater for partsrepresentasjon. Kombinasjonen av konfliktløsningskompetanse og juridisk innsikt på området gir de beste forutsetninger for å avverge rettssaker.

Dersom Trond Waage ønsker å vite mer om juristen som problemløser er han velkommen til å kontakte undertegnede.

Foreldre er ikke helt rettsløse i forhold til sine barn selv om Trond Waage synes å mene det. Foreldrenes plikt og derved rett til å være foreldre forvaltes best av dem som har juridisk kompetanse. Det samme gjelder retten barna har til to foreldre. Dette er ikke barnevernsmat – men mat for dem som er satt til å bistå i saker som omhandler rett og plikt i dette landet.

BEATE HELLE,JURIST/MEKLER DINJURIST BERGEN