• De som har vokst opp på barnehjem har krav på at granskingen blir gjort på en skikkelig og grundig måte, sier nyutnevnt gransker Einar Drægebø.

Fylkesmannen i Hordaland oppnevnte i går tidligere politimester i Hordaland, advokat Einar Drægebø til å lede granskingen av barnehjem i Bergen.

Etter massiv medieomtale av Morgensol barnehjem og Garnes guttehjem, ønsket byrådslederen å sette i gang granskning av forholdene ved alle barnehjem i Bergen i tidsrommet 1954-80.

Det er satt opp fire formål for arbeidet: N Kartlegge om barn ved institusjonene er blitt utsatt for fysiske overgrep av seksuell eller voldelig art. * Undersøke om det har vært mangler ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen. * Vurdere om det offentlige utførte tilsyn slik loven krevde. * Undersøke om barn har vært tvangsplassert uten lovlig vedtak.

— Arbeidet blir krevende og omfangsrikt. Men vi som har sagt ja til å være med på dette ønsker at arbeidet skal skje på en seriøs og skikkelig måte, sier Drægebø.

Med seg i utvalget har han forsker Karen Havnen, psykolog Jan Eirik Skjerve og advokat og tidligere stortingsrepresentant Harald Hove.

Utvalget kommer til å etablere seg med eget kontor og egen sekretær på Kalfaret.

— Vi er ikke kommet helt i gang ennå, men håper å være tilgjengelig for kontakt i løpet av et par uker, sier Drægebø.

Det er helt uvisst hvor lang tid granskingen kommer til å ta. Utvalget har ennå ikke en oversikt over hvor mange barn granskingen kommer til å omfatte.