Av Anne Kristin Ramstad, førskolelærer

Bergen kommune er i dag blant de dårligste kommunene med hensyn til barnehagedekning, og det er langt igjen til den nasjonale målsettingen om full barnehagedekning innen år 2003. Den foreslåtte barnehagebehovsplanen legger kun opp til 2 nye kommunal barnehager, mens resten av behovet skal dekkes av private utbyggere og ved at flere barn plasseres i eksisterende barnehager.

Fram til 1997 hadde vi 16 barn fra 3-7 år i hver avdeling, men politikerne i Bergen kommune økte det til 18 barn. Senere ble barnegruppen også yngre, fra 2½ til 6 år. Tidligere hadde vi 6 halvdagsplasser i hver avdeling. I dag har vi 2. Det er også en økning antallet delte plasser. I 1997 fikk vi resultatkrav i barnehagene, som sa 18,5 barn (enheter) til tross for at barnehageloven setter grense ved 18. I budsjettforslaget for 1997 foreslo rådmannen at vi skulle ha 20 barn i hver avdeling, men forslaget ble avvist i bystyret.

Tidlig på 90-tallet ville Bergen kommune bygge mange familiebarnehager i tilknytning til eksisterende barnehager. Disse plassene var billige å etablere og lette å legge ned når behovet ikke var til stede lenger. I barnehagebehovsplanen som nå er foreslått skal det etableres en rekke nye plasser i allerede eksisterende barnehager. Dette gjøres blant annet ved å starte flere familiebarnehager og oppretting av naturbarnehager/friluftsgrupper, som er billige å etablere.

Politikerne i Bergen har de siste 10-15 årene skjøvet ansvaret for å etablere flere barnehageplasser over på de som allerede jobber i barnehage. Belastningen på personalet har økt betraktelig. Bergen kommune presser hele tiden grensen til det ytterste. De vil bygge barnehager/barnehageplasser på enkleste og billigste måte.

Det er ikke de ansatte i barnehagene i Bergen kommune som skal avhjelpe barnehagekøen. Vi som jobber i barnehage vil ikke ta ansvaret for barnehageutbyggingen i Bergen. Vi vil heller ikke ta den belastningen dette medfører. Dette ansvaret og denne belastningen er det politikerne i Bergen kommune som må ta!