Jeg kan forstå at Bergen kommune som en kriseløsning foreslår flere barnehageplasser i eksisterende barnehager.

I en overgangsperiode, inntil barnehagedekningen i Bergen kommune er bedre, synes jeg at de foreldre som har barn i barnehagene skal vise forståelse for de barna som kan få et pedagogisk tilbud som følge av foreslått utvidelse.

Selv om det ikke er noe ønskesituasjon at det blir flere barn pr. voksen i barnehagen, vil det være til barnets beste for de barna som ellers ikke ville hatt noe pedagogisk tilbud.

KATRINE ØSTERVOLD ANDERSEN,MOR TIL TO BARN UTEN BARNEHAGEPLASS