Hilde SkaalandPedagogisk leder i Olsvikfjellet barnehage

Til daglig jobber jeg som pedagogisk leder i barnehage, og har ansvar for tretten barn. Seks av disse er under tre år. Jeg har forståelse for at du ønsker barnehageplass til dine to barn. Jeg er også enig i at barnehagedekningen i Bergen kommune er for lav.

Jeg skal fortelle litt om barnehagenes situasjon med barnegruppene som eksisterer i dag, fordi innlegget ditt provoserte meg ganske sterkt. Det er tøft å skape en god, pedagogisk plattform for mange barn. Barn som skal være trygge, ha en sunn utvikling og ta del i et positivt læringsmiljø. Det er ikke de ansatte i barnehagen sitt problem at Bergen kommune ikke har penger til å bygge nye barnehager. Som du nevner, skal barnehagen gi barna et pedagogisk tilbud, noe som er umulig med flere barn i eksisterende barnegrupper. Ønsker du virkelig at dine barn kun skal være i barnehagen på oppbevaring? Å putte flere barn inn i barnehagene, er ingen god løsning. Det vil være ensbetydende med et tilbud preget av kritikkverdig kvalitet og en personalgruppe som hurtig vil være utbrent. Du vil neppe få et pedagogisk tilbud til dine barn, som du så sårt etterlyser.

Til daglig er det mange barnehageansatte som ser muligheter i stedet for begrensninger, men en dag må det være stopp. Vi er mange som daglig gjør en stor jobb i barnehagen, men vi har bare ett hode, to hender og ett fang. Det er ikke de ansatte i barnehagen som skal bære ansvaret for at Bergen kommune driver dårlig barnehagepolitikk. Tenker kommunen seg om to ganger, vet de at flere barnehageplasser krever «friske» penger og flere barnehager. Tror du virkelig at veien mot større barnehagedekning, slik du nevner den, vil bli en hurtig, «forbigående», løsning til Bergen kommune har kommet på bedre tanker? Neppe. I stedet vil den være nok en sovepute for kommunen som er ansvarlig for problemet. Ja, så får de også bære ansvaret — og ikke puffe det over på de ansatte i barnehagen (som bærer tungt fra før).