På denne bakgrunn trenger vi en diskusjon om forvaltning av kommunale midler, og ikke minst en prioriteringsdebatt, men akkurat nå er vi inne i en prekær situasjon som trenger løsninger straks og ikke minst mobilisering fra oss foreldre. Det gjelder nemlig barna våre, de viktigste ressursene et samfunn har, og som mamma til et barn i barnehage føler jeg en veldig frustrasjon over det som er i ferd med å skje.

De kommunale barnehagene i Bergen, og spesielt i Åsane bydel, har nylig fått beskjed om å kutte i sine budsjetter for inneværende år. Dette innebærer i vårt barns barnehage at det ikke ansettes nye personer i ledige stillinger, og at det ikke settes inn vikar ved sykdom. At dette går ut over barnas tilbud er innlysende, og som mamma og bruker av en tjeneste reagerer jeg sterkt. Med færre ansatte per barn er det liten tvil om at tilbudet blir dårligere, og at dette vil ligne mer på oppbevaring enn på et pedagogisk oppveksttilbud til barna. Dette handler om mulighetene for at barnehagen skal være et trygt og godt lærings— og lekemiljø for barna, og muligheten for ivaretakelse av det enkelte barns behov for å bli sett og tatt vare på. Innunder dette hører også sikkerheten til barna våre når de skal ferdes i barnehagen, og basale ting som å få en tørr bleie og mat når de er sultne. Personalet strekker seg så langt de kan, men de har som oss andre kun to armer og ett par øyne, og følelsen av å ikke strekke til er en frustrasjon til å ta og føle på i barnehagene i disse dager. Sykefraværet er høyt og med den slitasje personalet nå utsettes for, er det nærliggende å tro at dette vil øke på utover høsten.

Vi som foreldre og de ansatte i barnehagene må stå på for å sikre gode tilbud til våre barn, og vi må si ifra at nok er nok. Det ryktes at budsjettsituasjonen i kommunen ikke blir bedre til neste år, og dersom vi ikke sier ifra nå, så vil vi med sikkerhet få et enda dårligere tjenestetilbud til våre barn de neste år. At foreldre og elever i skolen nå aksjonerer mot kuttene i skolen synes jeg er svært viktig, og lignende aksjoner fra oss barnehageforeldre er på trappene. Jeg oppfordrer herved alle foreldre med barn i de kommunale barnehager i Bergen til å engasjere seg i de kommende aksjonene. Strikken skal ikke tøyes noe lengre!

Tone Skjellum, mamma til barn i Morvikbotn barnehage