Målet er å opprette 650 nye barnehageplasser. Disse barna vil man presse inn i allerede eksisterende barnehager. For å klare det, skal det opprettes såkalte «rullerende utegrupper», hvor barna må være ute et bestemt antall timer hver dag, fordi det etter arealforskriftene ikke er plass til alle inne samtidig.

Ikke plass til alle inne samtidig! Som om denne tanken ikke er uhyrlig nok, foreslås det videre at som avlastningsarealer kan brukes lavvoer, gammer, minibusser eller båter!

Voksne mennesker sitter med andre ord seriøst og foreslår minibuss som erstatning for nye, fullverdige innearealer i barnehagene. Lavvo, gamme eller båt kan også gjøre nytten. Dette er det vi skal tilby våre aller kjæreste og aller viktigste små mennesker.

«Gå inn og varm deg litt i minibussen du, gutten min. Du skjønner, det er fullt nå inne i barnehagen.»

Og hva med samlingsstunder/felles samvær for alle barna — inne og samtidig?

Dette er intet mindre enn hårreisende og hjerteskjærende! Det vi trenger er 20 nye barnehager - og det har vi råd til å bygge!

SØLVI TVEIT, SANDSLI