Under denne overskriften i et innlegg i BT 7. februar takker Eline Randers Smith-Sivertsen to navngitte psykologer «som forklarer oss hva en krig mot Irak egentlig dreier seg om».

I så fall vil jeg tro at deres rådgivning er sterkt ønsket av for eksempel FNs generalsekretær.

Man trenger neppe være psykolog for å mene at enhver krig i stor grad går ut over uskyldige, også barn. Bombingen av Holen skole i 1944 med 60 drepte barn, er et nært eksempel på det. Historien har vist at de fleste kriger er meningsløse, og derfor bør unngås i den grad det på noen måte er mulig. Det er ikke vanskelig å forstå Smith-Sivertsens engasjement, men litt redelighet og balanse bør det vel være i argumentasjonen?

Det er ikke tvil om at det i likhet med alle andre tyrannier, også er lidelser og stor nød i Irak «etter endeløse år med krig og kriser», men hvem kan befolkningen i Irak takke for det? Den årelange angrepskrigen mot naboen Iran påførte Irak alene ufattelige 400.000 falne og 750.000 sårede, inkludert 6000 drepte i ett eneste giftgassangrep på byen Halabja våren 1988. Ved Iraks invasjon av Kuwait i 1990 (med den påfølgende Golfkrigen som resultat) har ikke Saddam gjort situasjonen i sitt eget land noe bedre.

«Ekspertene har hele tiden påstått at Saddam ville ha falt etter 6 -8 måneder hvis FN-sanksjonene hadde vært fjernet».

Dette er en påstand som mangler enhver troverdighet. Hvilke «eksperter», og hvordan skulle dette skje?

«USA har aldri blitt bombet». Jo da, det har de. Eller har Smith-Sivertsen glemt angrepet på Pearl Harbor med mer enn 2400 drepte?

Og om ikke USA har vært invadert eller okkupert og derfor «ikke aner hva de snakker om», så må vi nok innrømme at det har flytt mer blod og medført flere lidelser i kriger på amerikansk jord enn på norsk (inkludert Slaget på Stiklestad). Borgerkrigen alene hadde 615.000 falne! «USAs oljeinteresser». Tja, mon det. Her kan det være på sin plass å minne Smith-Sivertsen om at USA kom Europa til unnsetning både under 1. så vel som 2. verdenskrig, og med titusener av falne og sårede amerikanere som resultat.

I tillegg ble både venner og fiender hjulpet økonomisk med gjenoppbyggingen etter krigen. Og dette var før olje— og gassfeltene i Nordsjøen ble oppdaget!

«USA forlanger at hele verden skal gripe til våpen og kjempe deres krig så snart det smeller i et par skyskrapere».

Denne påstanden er uhørt odiøs og nonchalant. Mener virkelig Smith-Sivertsen at dette «smellet» som kostet 3020 uskyldige mennesker livet, ikke er stort å snakke om? Et «smell» som drepte nesten like mange mennesker som den norske handelsflåten tapte i løpet av 5 krigsår? Jeg har tidligere lest Smith-Sivertsens artikler og innlegg med interesse. I fremtiden vil jeg nok være mer skeptisk til hennes «sannheter».