Av Inger Enger, stortingsrepresentant Sp, leder i Senterkvinnene

Samfunnet er i stadig forandring, og det er tøffere og annerledes å være barn og foreldre nå enn det var for bare få år siden. Vi har et mer krevende arbeidsliv for foreldre. Mange foreldre har penger, men ikke tid. Mange mangler et nettverk rundt seg. Teknologien har invadert barnerommet, og stadig flere barn bruker mye tid foran skjermer. Mange har trodd at teknologien skulle løse tidsklemma, men vi må bare erkjenne følgende: Teknologien gir flere muligheter, men den krever også mer tid!

Senterpartiet mener begrepet tidspolitikk må få mer oppmerksomhet i norsk politikk. En styrking av tidskontoordningene og omsorgslønnsordningene, er eksempler på tiltak som kan hjelpe foreldrene med å ta tida tilbake!

Barnehageplass til en overkommelig pris, er viktig i en helhetlig familiepolitikk. Skal småbarnsforeldre ha reell valgfrihet, er det helt avgjørende. Fleksible barnehagetilbud vil komme familiene til gode. Senterpartiet var med på og står bak barnehageforliket. For å nå full dekning er vi helt avhengig av at både kommunale og private barnehageeiere går i gang med å bygge nye plasser. Lavere foreldrebetaling er det offentliges ansvar. For Senterpartiet er det avgjørende at reformen skal fullfinansieres av staten.

Unge mennesker er utsatt for sterke krav og press i et samfunn som i større og større grad dyrker det vellykkede. Kampen for å framstå som vellykka både i skole, karriere og ulike sosiale sammenhenger, er med på å redusere livskvaliteten for mange. Det kan føles tungt ikke å være den flinkeste, peneste og mest populære. Det må være et alvorlig tankekors for oss alle at den vanligste dødsårsaken blant unge kvinner er spisevegring, og guttene kommer etter! Det burde være vårt felles ansvar å dyrke mangfoldet og å bygge opp barns og unges sjøltillit.

Dessverre er kommersialisering og reklame i stor grad med på å snevre inn normalitetsbegrepet, og det er mindre rom for mangfold og individualitet.

I juni behandlet Stortinget meldingen om Barn— og unges oppvekstvilkår. Der varsler regjeringen 168 tiltak rettet for barn og unge, gode og positive tiltak som fikk Stortingets støtte. Det avgjørende er om den samme regjeringen er villig til å følge opp med penger.

For Senterpartiet er det viktig å vri innsatsen over på forebyggingstiltak framfor reparasjonstiltak. Det gir ofte liten politisk oppmerksomhet å satse på forebygging og medieoppslag kommer når det blir vist handlekraft i form av reparasjon. Det er på tide vi setter forebygging på den politiske dagsorden og snur trenden. Det er ei god investering for framtida.