Av Andrew P. Kroglund, daglig leder Blekkulfs Miljødetektiver

Nylig ble en undersøkelse fra Mediebedriftenes Landsforening, som har sett på norske skolebarns oppfatning av aviser, offentliggjort. Rapportens forfattere, Magne Raundalen og Jan Vincens Steen, konkluderer med at regjeringen må gi aviser til skolebarna.

Det er det lite sannsynlig at regjeringen vil gjøre, men kanskje vi heller konkret bør fri til lokale rikinger om å gi et klassesett av lokalavisen til alle 6. klassinger i kommunen sin. Det kan være en god investering. Det er tre hovedgrunner til det:

Motivasjon: Det klages over lite motiverte elever. Å lese aviser er å bry seg om sin egen samtid, og å ta pulsen på det som skjer. Forskerne bak den omtalte rapporten fant raskt ut at avislesing og debatt ble noe av det mest spennende barna hadde drevet med på skolen.

Samfunnsinnlevelse: Barn er brukere og forbrukere. Ved aktiv lesning om det som skjer skjerpes interessen for å bry seg, enten om det som skjer i nærmiljøet, miljøvern eller større internasjonale rettighetsspørsmål. På den måten sikrer lokalsamfunnet seg medborgere som lettere er motivert til å ta ansvar i kommunalt eller frivillig arbeid senere i livet.

Mestring: Aviser er viktige for barns utvikling både når det gjelder lesing, sosial utvikling og ikke minst følelsen av å bli tatt på alvor i samfunnet de lever i.

Blekkulfs Miljødetektiver har selv god erfaring med å inspirere barn i forhold til journalistikk. I et samarbeid med Stavanger Aftenblad i 2001 lærte vi barn til å bli miljøjournalister, og dette viste oss også at aviser kan være nytenkende på området.

Avisenes egne barnesider er ofte dårlige og preget av billige innkjøpsavtaler med større mediegiganter, eller av en enslig tegneseriestripe eller to. Her burde det lett kunne tenkes mer kreativt! I mellomtiden kan aviser gjøre en bedre jobb når de neste gang skriver om et lokalt miljøproblem, eller en skole som har dårlig inneklima, ikke bare intervjuer rektor og en politiker, men også spør barna selv om hva de synes.