Det er ikke vanskelig å dele den bekymringen, men jeg synes det er mer enn en eventuelt manglende oppfølging som er problematisk med denne undersøkelsen. Med to barn i den aktuelle aldersgruppen (2.-4. klasse) har jeg hatt god anledning til å reflektere over spørreskjemaene vi har fått, og den skepsis jeg hadde i utgangspunktet er dessverre ikke blitt så mye mindre. Jeg savner ganske enkelt spørsmål til foreldre om hva vi selv tenker om årsaker til alle de symptomene vi blir bedt om å redegjøre for hos barnet — som spørsmålene står nå, har jeg ingen problemer med å begripe at foreldre vil vegre seg mot å svare på dette skjemaet. Det lar seg rett og slett oppleve som en utlevering av barna, for forhold som er foreldrenes og miljøets ansvar. Når vi vet at bare 1500 tilfeldig uttrukne barn kommer med i oppfølgingen, er det vanskelig å se den store verdien i den utformingen dette skjemaet har fått, med mindre det får foreldre til å reflektere seriøst over de problemstillingene det spørres etter. Jeg er sant å si i tvil om det stimulerer til det - om ikke annet så på grunn av opplysningen i det medfølgende informasjonsskrivet, om at utfyllingen skal ta 20 minutter. Så mekanisk får vi bare håpe det ikke er mange som er i stand til å vurdere sine barn.

MERETE HOEL, LODDEFJORD