Det gjelder integriteten av en hel nasjon! Har vi virkelig ikke kommet lenger enn det å ville forme hele naturen og alt i naturen etter våre behov? Har vi virkelig ikke kommet lenger enn det å tro på de gamle røverhistoriene om den store stygge ulven? Jeg kan bare støtte kronikkforfatteren på alle punkter. Det er utrolig at ikke 4.500.000 nordmenn klarer å leve sammen med 25 ulver.

CORINNA MAINTZ