Det betyr at de som ikke har tilgang på datamaskin ikke får skrive i avisen. Jeg går ut ifra at Firda er den eneste avisen i landet som har gjennomført en slik ordning?

Det er først og fremst den eldre generasjonen som ikke har datamaskin, og internett. Jeg er redd for at dette er en trend i samfunnet, se på bankene, de vil at vi skal bruke nettbank. Postbanken sender kontoutskrift kun elektronisk, de som vil ha kontoutskrift på papir må ringe banken.

STEIN OVE BIRKELAND,

FØRDE