Samtidig vil regjeringen bruke 16 millioner på overvåking og informasjon om barns kosthold.

Dette innebærer at regjeringen legger seg langflat for byråkratene i Brussel på bekostning av norske barns helse! Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) sier med rene ord at dette betyr at barn i et norsk kosthold vil få en helsemessig uheldig tilførsel av de tilsatte stoffene.

Etter Kystpartiets mening burde regjeringen her brukt vetoretten overfor EU. Vetoretten er en del av EØS-avtalen og den ble forhandlet frem for å brukes. For KrF og Venstre sine velgere må det være svært frustrerende at de to partiene blir totalt overkjørt i regjeringens politikk overfor EU.

Barnematdirektivet oversendes nå til Stortinget. Kystpartiet håper at stortingsflertallet vil vise handlekraft og sende saken tilbake til regjeringen med klar beskjed om å bruke vetoretten. Helsen til våre barn må da være langt viktigere enn tilfeldige innspill fra byråkratene i Brussel.

JAN-OVE FROMREIDE,

FORMANN KYSTPARTIET I ASKØY