Dette er fakta av avgjørende betydning for vår stillingstagen til prosjektets være eller ikke være. Med disse opplysninger gir forfatteren dette omstridte prosjekt dødsstøtet.

Det er imidlertid noe som ikke stemmer når politikerne utelater vesentlige utgifter i sine kostnadsoverslag.

Blir noe bevisst fortiet?

Står vi her overfor en ny variant av det politiske fenomen «vikarierende motiver»?

Takk igjen til tidligere rådmann i Bergen, H.H. for et regnestykke som er «til å få forstand av» i motsetning til politikernes som ikke er «til å bli klok av».

DAGNY HYSING DAHL