Det er det definitivt ikke, og jeg vil kort oppsummere reglene for båndtvang: Viltloven § 52 fastsetter den alminnelige båndtvang «fra 1. april til og med 20. august» og bestemmer at hunden kan gå løs «bare når den følges på forsvarlig måte».

Bufeloven § 3 gir kommunestyret hjemmel til å innføre utvidet båndtvang for å beskytte bufe, begrenset til «den tid bufe beiter». Bergen Bystyre vedtok i 1977 utvidet båndtvang i perioden 21. august til 31. oktober for hele kommunen, men med hjemmel i Bufeloven er vedtektene om utvidet båndtvang avhengig av at bufe faktisk beiter.

Politiloven § 14 gir kommunen hjemmel til å fastsette «bestemmelser om å opprettholde ro og orden (og) sikre ferdselen ... på steder som er alminnelig beferdet». I Politivedtektene for Bergen § 24.1 heter det at «På offentlig sted, i skiløyper og spesielt befolkete turstier er det forbudt å la hund gå løs».

Det betyr at utover perioden 1. april — 20. august er det båndtvang på Fløyen når bufe beiter eller når turstiene er «spesielt befolket». I praksis betyr det at på turstiene på Fløyen er det båndtvang i «søndagsrushet» mens hundeeiere på de fleste ukedager kan la hunden gå løs - forutsatt at hunden er under forsvarlig kontroll. For øvrig er det verdt å merke seg at Fløyen iht. Politivedtektene § 22 ikke er offentlig sted ettersom sau går fritt på beite.

For øvrig er både hundeeiere og turgåere tjent med å vise gjensidig smidighet og praktisere båndtvangen avhengig av hundens rase, dressur og gemytt. Etter mitt skjønn bør puddelen Fido kunne gå løs hele året mens rottweileren Rex bør gå i bånd på de sentrale deler av Fløyen.

Tragedien på Dokka bekrefter at hunden er en potensiell fare både for barn og voksne, men problemet med hundehold er oftest farlige hundeeiere, ikke farlige hunder. Faren for å bli bitt av hund er svært liten for andre enn hundeeieren og dens familie (det er årlig ca. 40 alvorlige tilfeller hvor mennesker er bitt av hund eller katt). Akkurat som vi lærer barna trafikkvett burde vi forebygge hundeskrekk ved å lære barna å omgås dyr.

Skoler får besøk av «onkel Politi» som lærer om trafikkregler og ulovlige rusmidler; men ingen fra Politiets hundegruppe lærer barna om hunder.

Det er flere biler enn hunder i Norge, men heldigvis flere hunder enn rusmisbrukere. Det burde være viktigere - og til større glede - for barn å se forskjell på en glad, leken hund og en redd, farlig hund enn å vite hva som er straffen for å bli narkoman.

Av Stein Erik Jonasson Bergen