På den annen side hevder andre at når man har sagt A så får man si B i relasjon til at kommunen jo allerede i årevis har delt ut gratis sprøyter.

Forskjellen på heroinmisbrukere i Norge og andre land er at mens det røykes der, så injiseres det her. Man kan undres hvorfor det er slik. Motstanderne av synbar sprøyteutdeling vil nok hevde at den har hatt en negativ signaleffekt og bidratt til den ekstreme sprøyte— og heroinkultur som råder.

Spørsmålet for og imot etablering av sprøyterom dreier seg først og fremst om misbrukeren og hans eller hennes pårørende. Debatten må ikke druknes i politiske utspill, men sette de mennesker det gjelder i sentrum.

Samtidig må man ikke slippe av syne arbeidet for å hindre nyrekruttering til elendigheten. I relasjon til sprøyterom blir det en balansegang på slakk line. Vinner tilhengerne av sprøyterom frem vil det avgjørende poeng bli hvordan premissene for driften legges. Et sprøyterom må i så fall bli en forebyggende arena, et sted der narkomane kan få tilbud om behandling, et skritt på veien ut av misbruket og tilbake til et verdig liv.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Jan Erik Thoresen Generalsekretær