Det finnes ikke nok penger til stillinger, fyring og vedlikehold. Ja, en må kanskje si opp folk og legge dåp, vielse og begravelser til samme dag for å spare penger. Noen kirker kan til og med bli stående tomme.

Samtidig ser vi at konkurrerende religioner og trossamfunn får tildelt penger med rund hånd! Norge betaler altså for at mer eller mindre totalitære religioner skal få fotfeste her i landet! Religioner som selv ikke praktiserer religionsfrihet. I løpet av kort historisk tid vil den sterkeste av dem kjempe om makten her til lands. En kan faktisk si at vi betaler for å gå til grunne. Kan noen styre verre? Hvor ble det av budordet som sier: «du skal ingen andre guder ha»? Dette budordet må være strøket i biskop Köhn og andre geistliges liturgi.

Hvem som helst kan komme til landet og starte sitt eget trossamfunn. Pengene kommer, nesten uten kontroll. At en del av disse pengene brukes til terror og geriljakriger rundt om i verden, synes ikke å bekymre våre villfarne snillister. Biskop Köhn må snarest spørre våre bevilgende myndigheter hvorfor det aldri er pengemangel når det gjelder fremmede religioner? Da er heller ikke bevilgningene inflasjonsdrivende.

Vårt land spanderer religionsfrihet til alle, men vi får aldri noe tilbake.

Det synes å være en regel i dette; når høytstående kulturer kommer opp til et visst nivå, da går de til grunne. Demokrati og humanisme er i utgangspunktet bra saker. Vi har fått for mye av begge, og da blir det selvdestruktivt. Er det reprisen på Romerrikets fall som vi er vitner til?

Dersom andre religioner ønsker å drive sin virksomhet her til lands, må dette gjøres i privat regi. Vi har selvfølgelig ingen økonomiske forpliktelser overfor disse. Bare villfarne humanister vil hevde noe annet. Den økonomiske støtte til disse må derfor stoppes omgående. Frigjorte midler kan så brukes til vår religion, slik som meningen var.

OLE KULTERSTAD