De stakkars studentene som ikke har et sted å bo, sammenliknes med sosialklienter som i mangel av bolig blir «henvist til gaten» av «de som styrer og steller» og blir behandlet som nevnte bakgårdskatter – til og med skitne sådanne ¿

I samme innlegg skriver Stensrud følgende (sitat): «Dagens boligsituasjon for studentene er nå sånn at det er for lite studentboliger, så da må jo samfunnet bruke det som fins».(?)

Samtidig får vi vite fra Studentsamskipnaden i Bergen at ganske mange studenthybler på Fantoft og andre steder står ledige.

Her er det noe som ikke stemmer. Jeg har en stygg mistanke om at det som egentlig er problematikken med studentenes «desperate boligsituasjon» er at Fantoft og Hatleberg er for langt(!) fra sentrum (noe som Studentsamskipnadens leder også er inne på); og at det å ta en buss noen kilometer – eller sykle! – er ganske umulig. (NB! Det er nå innført studentkort på Gaia-bussene).

Jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har selv et lite hus (ganske lite), som en hybelleilighet, til utleie, ca. 5 km fra Bergen sentrum. Men ved henvendelser til de desperate, særlig ved semesterstart, er det ikke lett å få respons. «På landet» vil øyensynlig ingen være ¿

ANNE-MARGRETHE KONOW LUND,KRÅKENES