LEIF IVERSEN

Hospitset drives av Krohns Eiendom as som er behørig registrert i off. register med godkjent regnskap og revisjon.

Reportasjen har klart å fremstille mange problemer. Og bildet av meg ble tatt med en bakgrunn som er den siste rest på rehabilitering av bygningen.

Det er et svært samfunnsproblem BT her legger på meg som huseier.

Personen som ble brukt som godt stoff ettersom han kom ut bakdøren under Deres besøk var en tilfeldig losjerende.

Han lot seg utnytte, og fortjener både honorar fra BT samt en unnskyldning for å bli hengt ut for ikke å kunne ta vare på seg selv. BT nevnte ikke at han ga uttrykk for at han hadde det bra hos Krohns Losji. Bare at han ikke får noe bedre.

Krohns Losji har gjentatte ganger bedt vedkommende person om å ikke benytte losjiet til sin samler— og reparasjonsvirksomhet.

At vår romslighet mot noen losjerende benyttes som hets mot losjiet er beklagelig. Naborommet er ledig og klart for opprydding og oppussing. Personen disponerer derfor kjøkken, gang, og toalett på sin måte.

Før naborommet kan tas i bruk igjen går det noen tusenlapper og tid. Og slikt er innkalkulert i døgnprisen! Fordi vi får ingen gaver, og har ikke statsstøtte slik pressen har... Da kunne vi solgt rommene vesentlig billigere. Forstår ikke Høyseter at kalkulasjon og regnskap bestemmer priser.

Dessuten er alt dyrt i Norge.

Ukentlig rengjør Krohns Losji både kjøkken og toaletter. Rent sengetøy /håndklær leveres hver 14. dag samt på forespørsel.

Da vedkommende flyttet inn var det delvis nymalt og nytt vegg til veggteppe. Toalett/bad har varmekabler. Det er gratis tilgang til vaskemaskin og tørketrommel i kjeller. Noen maskiner er forsvunnet og er med i døgnprisen- sammen med knuste dører. Også vindusglass som knuses uten- og innenfra er med i døgnprisen.

Bergen kommune tilgodeses titt og ofte med gratisdøgn når losjerende ikke klarer å skaffe seg garantier. (De kastes ikke ut).

Er overvåkning tingen? (lovhjemmel) Krohns Losji har aldri hatt intensjon om å drive en overvåket institusjon.

Pådriveren for andre løsninger enn pensjonater og losjier for bostedsløse ser ikke at han etter god gammel norsk lære retter baker for smed. Da BT kom på besøk viste jeg frem stålskinner som jeg var i ferd med å montere på noen dører. Fordi samfunnsproblemene tvinger meg til å sikre rommene. Det er ikke jeg som er problemet.

Stopp narkotikaen før den kommer til dette huset har jeg forkynt for politiet. Spør drosjesjåfører og flyplassbetjening for å få vite hvem som kommer med elendigheten. Nylig lot man personer med 35 kg drit gå fri! Kom ikke til meg igjen..

De komplekse problemene som påpekes må løses på andre adresser enn hos losjiene.