Saken inneholder flere faktiske feil og må kun ses på som et bevisst ledd i et forsøk på å sverte en hederlig og dyktig tillitskvinne som Reidar Stormark føler står i veien for hans egne ambisjoner.

Reidar Stormark på Radisson SAS Hotel Norge har klart å lamme arbeidet i konsernutvalget. Etter at konserntillitsvalgt, som var enstemmig valgt, valgte å si nei til Stormarks ønske om å dele vervet med ham, har Stormark ikke ønsket å delta i saksforberedelser. Sammen med et annet medlem i konsernutvalget har han dessverre klart å sabotere saksinnstillinger som konsernutvalgt har utarbeidet sammen med et flertall av de hovedtillitsvalgte ved de 13 Radisson SAS-hotellene. Reidar Stormark har ensidig arbeidet for at han selv skulle få mest mulig betalt tid til et udefinert tillitsmannsarbeid.

Nå fremstiller han forslag til forhandlingsutspill – som fremkom gjennom en saksbehandling med en rekke hovedtillitsvalgte – om godtgjørelse for tillitsvalgte på konsernnivå og tilbakevendelsesprinsipper for alle som engasjeres som tillitsmenn på konsernnivå, som om dette skulle være særfordeler en konserntillitsvalgt har fremmet for seg selv. Dette er direkte umoralsk.

Reidar Stormark står for en fagforeningskultur som tilkjennegis av det å lage mest mulig støy i sitt arbeid på bedriften, innad i bedriften og vis-à-vis andre tillitsvalgte som ikke deler alle hans synspunkter. Uenighetsprotokoller, bruk av media til å sverte bedriftsledelse og tillitsmannskolleger er hans arbeidsform.

Dessverre har vi stor forståelse for at konsernledelsen ikke ønsker å gi tillitsvalgte – med de holdninger som Stormark har – mer tid enn det som er nødvendig. Vi tar sterk avstand fra hans form og handlemåte, og vi mener Stormark vil gjøre fagforeningsvirksomhet en stor tjeneste ved å trekke seg fra sine verv.

Vi beklager også sterk at Arild Hamre som distriktssekretær nører opp under Reidar Stormarks påstander og uttaler seg uten å ha satt seg skikkelig inn i saken. Et slik angrep på en dyktig konserntillitsvalgt er etter vår oppfatning uforenlig med den jobben han sitter i. Anne Grethe Sprang er en pragmatisk tillitskvinne som ikke har noen skjult agenda. Hun nyter stor respekt for sitt arbeid og sin arbeidsform, der samarbeid og tillit er nøkkelord, men tar også de tøffeste tak når det trengs.

ØYSTEIN ASKELAND,KLUBBSTYRET RADISSON SAS ROYAL HOTEL, BERGEN