Forfatteren mener åpenbart at de burde holde seg i ro hjemme i sine palasser på linje med våre hjemlige, plagsomme bileiere som heller burde la bilene stå ubenyttet i sine garasjer i stedet for å benytte dem til å «bejuble» biltrafikken.

Økonomiske betraktninger har aldri vært et fremtredende trekk hos museumsvoktere, antakelig med unntak av lønningsdagen da man forventer at bankkontoen automatisk og uproblematisk fylles opp.

I en tid preget av rekordnedleggelser av arbeidsplasser, utflagging av norsk industri og sterk stigende arbeidsledighet, har Jens Stoltenberg lansert en rekke mottiltak.

Et av de tiltak Stoltenberg anser som viktig, er økt innsats for å skaffe flere turister til landet (VG 09.04.03).

I dette bildet opptrer tidvis en herre ved navn Morten Kinn.

Som leder av skipsagentavdelingen i European Cruise Services er det nærliggende å anta at han livnærer seg av cruisetrafikken.

Nå er han gjennom sine utspill imidlertid havnet i den paradoksale situasjon at han blir trykket til brystet av krefter som vil cruiseturismen og formodentlig all motorisert og forurensende turisme til livs.

Man står da tilbake med hest, kjerre og seilskip.

Romantisk, ja vel. Men, realistisk?

DAG ØVRESETH