Baby er som alle elefanter et flokkdyr, og skulle levd i en kompleks familiegruppe. Sammen med sine frender skulle hun ha streifet over lange strekninger for å finne fruktbare områder for seg og sine. Kanskje i opptil 70 år. Hun skulle deltatt i å verne de små i flokken, og selv blitt vernet av de eldre. Hun skulle ha gått til vannet for å bade når hun trengte det. Hun skulle ha brukt sitt velutviklede språk sammen med sine egne og sin fantastiske hukommelse som en ressurs for å klare seg i det fri.

Slik er det ikke for Baby. Hennes naturlige instinkter har ingen plass verken i manesjen eller på norske veier. En engelsk undersøkelse har vist at sirkusdyr oppholder seg så mye som 89 prosent av tiden i sine transportvogner. Sirkuselefantene lever et ensomt liv. De utsettes for en dressur som er unaturlig for dem, og de stresses av høy musikk og bråk i manesjen. Rådet for dyreetikk har vist til at flere dyretrenere også bruker uakseptable dressurmetoder, og det finnes elefanttrenere som selv innrømmer at de er nødt til å straffe dyrene for å få dem til å forstå.

Sirkus i sin nåværende form oppsto i England rundt 1768, og rundt 1830 tok flere sirkus i Amerika inn ville dyr som underholdning. I Norge har vi fulgt etter. Først sirkus Berny i 1830, — siden fulgte Arnardo, Merano, Agora, Zorba med flere. Men så har tidene endret seg, og i dag vet vi heldigvis mye mer om dyrs behov og atferd enn i 1760. Norsk dyrevernlov av 1974, setter i § 15 forbud mot å vise frem dyr offentlig. For elefanten i sirkus er det fortsatt gitt dispensasjon. Samtidig har Landbruksdepartementets Råd for dyreetikk gitt uttrykk for etiske betenkeligheter på grunn av ulempene for dyr i sirkus. Flere land tar konsekvensen av den kunnskapen vi har, og det finnes sirkus som avstår fra å bruke dyr i sine forestillinger, bl.a. i Sverige.

Det er forståelig at barn har lyst til å se og lære om andre arter, - men de lærer ingenting om det på sirkus. Der får de et karikert bilde av underkuede villdyr i kunstige omgivelser. Bruk heller de mulighetene vi har med dagens teknologi, - film, tv, internett m.m. for å tilføre barn realistisk opplæring om ville dyr fra fremmede land.

La oss ta frem respekt, moral og medfølelse for andre levende vesener, - og la oss avslutte den triste epoken med dyr som ufrivillige artister i sirkus. Baby gir nok kanskje blaffen - men vi behøver ikke gjøre det samme!

JENNY CECILIE OLSEN STYREMEDLEM, DYREBESKYTTELSEN NORGE