— Hadde vi foretatt oss noe tidlig på vårparten, kunne vi fått til varige innsparinger, sier Terje Storesund, rektor ved Aurdalslia og tillitsvalgt for skolelederne.

Aurdalslia er pålagt å spare 400.000 kroner. Når sparekravet kommer etter at tilsettingene er gjennomført, må pengene i hovedsak tas fra driftsbudsjettet. Det er på 1,2 millioner på årsbasis. I praksis betyr det full innkjøpsstopp hele høsten, sier Storesund til BT.

Storesund var på et møte i Ytrebygda bydel på vårparten da den vanskelige økonomien var tema. Bydelsdirektør Kjersti Skaar presenterte et forventet underskudd på 42,5 millioner.

Storesund ba da bydelen ta affære og stanse tilsettingen av nye lærere. Drastiske kutt må løses ved å spare lønnsmidler, forklarer Storesund.

— Selv om ingen ønsker det, er det alltid mulig å knipe i støtteundervisning, tolærerordningen og rådgivning, sier Storesund.

Bydelsdirektør Kjersti Skaar bekrefter at Ytrebygda bydel allerede tidlig i vår lå an til et underskudd. - Men den gang håpet vi at skolen kunne skånes for nedskjæringer, sier Skaar, som minner om at det er bystyret, ikke bydelsstyret, som har pålagt to prosents kuttet, som også skolene må ta sin del av.

Skaar er enig i at mye hadde vært lettere hvis sparekravet kom tidligere.

-Da hadde vi fått mer tid til å planlegge tiltakene, sier hun.