DEBATT

Av Ellen Viste,

Storm Weather Center

I et leserinnlegg 4. april kommenterer Magne Askeland observasjonene av penværs— og nedbørsdager i BTs værspalte. Han påpeker at de meteorologiske definisjonene ofte ikke samsvarer med folks oppfatning - til tross for mye pent vær var det ikke en eneste penværsdag i hele mars.

Alle værobservasjoner blir foretatt på samme tidspunkt rundt omkring i verden, de fleste steder klokken 06, 12 og 18 UTC (/GMT - for norsk tid legg til en time om vinteren og to timer ved sommertid). At observasjonene skjer samtidig gjør at vi kan danne oss et helhetlig bilde av verdens vær på et bestemt tidspunkt, noe som er helt avgjørende blant annet for værvarslingsmodellene. Når vi sammenligner med klokkedøgnet lokalt, kan bildet likevel virke litt skjevt.

Nedbørsmengden de siste tolv timene blir observert kl. 06 og 18 UTC. Når måleren leses av om morgenen, vet man ikke hvor mye av nedbøren som falt før midnatt - dagen før. Dermed kan en strålende dag bli stående som en av BTs nedbørsdager, fordi det regnet kvelden i forveien.

Penværsdagene defineres ved skydekket klokken 06, 12 og 18 UTC. I tillegg til at det samlede skydekket ikke må overskride en viss verdi, må himmelen ikke være mer enn halvskyet ved noen av observasjonene. En overskyet morgen kan ødelegge en hel penværsdag, selv om skyene skulle gå fullstendig i oppløsning i løpet av formiddagen.

Det er lett å forstå at tallenes tale kan vekke vrede. Men for å kunne sammenligne verdier fra et år til et annet, må vi forholde oss til klare definisjoner. Jevnt over mener vi at bildet gitt ved penværs- og nedbørsdøgn er godt nok. Det er avvikene som vekker oppsikt. Men hvilke data som skal presenteres, og hvordan de skal presenteres, er spørsmål BT og Storm jevnlig diskuterer. Og da setter vi selvfølgelig pris på å vite hva leserne mener!