BT bruker sitatet som om det var Pensjonistpartiet som skulle være skyld i at syndfloden kom. Uttalelsen falt i forbindelse med en beskrivelse av byrådets politikk og konsekvensene av denne. Uttalelsen traff nok byrådet på et ømt punkt, for finansbyråd Tystad forsøkte etter beste evne å imøtegå uttalelsen. Han henviste bl.a. til at det franske kongedømmet brukte midler på uvesentlige ting og påsto at det gjorde ikke byrådet.

Det er tydeligvis stor forskjell på hva som er viktig og ikke viktig i Pensjonistpartiets og byrådets prioriteringer. Byrådet synes kanskje det er viktigere å støtte bl.a. hver enkelt billett til Carte Blanche med 1236 offentlige kroner årlig enn å sørge for å redusere sykehjemskøen i Bergen der ca. 100 personer som er godkjent for plass dør før Bergen kommune er i stand til å skaffe dem et verdig tilbud. Hvis byrådet synes prioritering av kunst og kulturbilletter er mer viktig enn liv og helse i Bergen er det ikke rart at tilstandene innen dette området er som de er i Bergen. Dette kan byens velgere gjøre noe med til høstens valg, da kan nemlig velgerne få gi uttrykk for hva de synes er viktig for byens innbyggere.

FRANK W HANSEN, BYSTYREREPRESENTANT, PENSJONISTPARTIET