Den dagen brukte Stortinget mye tid på behandling av hele 7 saker om ulike sider ved innvandringspolitikken; basert på 7 ulike dok-8 forslag fra representanter fra flere partier. 3 av de 7 sakene er fremmet av representanter fra Frp.

Av de ca. 40 forslagene som er fremmet i de samme 7 sakene er hele 25 forslag fra Frp. Frps representanter hadde flere innlegg i alle sakene. Forslag fra Frp om å vurdere oppnevning av en egen integreringsminister ble enstemmig oversendt. Forslag fra Frp om å be regjeringen vurdere muligheten for å bruke Forsvarets ressurser for uttransportering av asylsøkere som har fått endelig avslag ble vedtatt med knapt flertall; det måtte ny votering til før flertallet — Høyre og deler av KrF stemte for - var avklart!

Frp sikret også flertall for et forslag fra Ap om at regjeringen skal innføre økonomiske sanksjoner i saker der foreldre ulovlig holder barn vekke fra opplæring, ved for eksempel tilbaketrekking av barnetrygden.

De fleste av Frps forslag - fremmet på nytt slik de har vært fremmet gjennom mange år - ikk heller ikke denne gangen tilslutning fra andre partier.

Igjen kan vi konstatere at selv den siste tids hendelser og selv den alarmerende økningen av tilstrømmende asylsøkere har fått andre partier på særlig bedre tanker.

Flertallet velger altså fortsatt prat fremfor handling; snillismen blir i hovedsak videreført. Men det kan vi vel ikke forvente at BT vil formidle!