DEBATT

Av Ole Blindheim,

leder i Åsane lokallag av KrF

I tilknytning til Bergens Tidende sin dekning av saken er det noen forhold som jeg som leder for lokallaget til KrF i Åsane vil kommentere.

Først må det understrekes at det er viktig at pressen har grundig og etterrettelig dekning av viktige saker, dette gjelder også kriminalsaker. Den siktede personen i saken blir i BT gjentatt omtalt som «den drapssiktede KrF-politikeren». Som opplysning til saken vil jeg understreke at den siktede i noen måneder har vært medlem KrF i Åsane og sittet i styret i lokallaget. Han har imidlertid aldri hatt et politisk verv for partiet, — stort eller lite, og er således ingen «politiker». Det nærmeste er at han sto oppført på valglisten til det siste kommunevalget for KrF i Bergen, langt nede på listen. Det blir derfor en fortegnelse av mannens posisjon i partiet når det i lørdagsoppslaget i BT om saken står å lese at han har hatt «sentrale posisjoner» i partiet. Denne måten å fremstille den siktede sin stilling i partiet på er direkte misvisende fra BT sin side, både at han er «politiker» og har «sentrale posisjoner» i KrF. For ordens skyld kan det nevnes at han har vært med i andre sammenhenger enn i KrF over et langt større tidsrom.

Vi kan også lese i lørdags-BT at den siktede er «suspendert» fra sine verv i partiet. Vi har ingen suspensjonsparagraf i KrFs lover som vi i dette tilfelle kunne benytte. Den siktede er permittert fra å fungere i vervet sitt så lenge han er siktet og om han videre blir tiltalt i saken.

Det er mulig at en må ha begrensede forventninger til presisjonen i fremstillingen når pressen skal fremstille forhold som berører politiske partier, men disse nevnte uriktige fremstillingene i BT har vært seiglivete og stadig gått igjen i medienes oppslag om denne saken.

Jeg ber om at BT forholder seg mer presist til de faktiske forhold i saken, og avslutter sin bruk av begrepet «KrF-politiker», en bruk som her er en fortegnelse av virkeligheten.