BT roser på lederplass utbyggingen av rørledningen uten å ta opp flere faktiske forhold. Statens Forurensingstilsyn og Asplan Viak gav tidligere i år ut en rapport som viste at CO2-utslippene vil øke med 30-80 prosent i regionen dersom gassrøret blir bygget. Videre har regjeringen bestemt at bygging av gassrør må behandles etter forurensingsloven. Lyse Gass har på sin side satt i gang utbyggingen uten tillatelse til å slippe ut klimaforurensning — på egen risiko. BT påpeker at den dristigheten vi ser i Rogaland er fraværende i Hordaland. Lyse sitt prosjekt må i lys av at de mangler de nødvendige tillatelser virkelig kunne kalles dristig, kanskje til og med dumdristig.

Lyse får imidlertid selv vurdere hvor dristige de vil være når det gjelder investeringer til 700 millioner. For miljøets del er denne dristigheten lite gunstig. Naturvernforbundet frykter at en rørledning vil bidra til at fossilgass konkurrerer ut nye fornybare energikilder og økt satsing på energisparing og energieffektivisering.

BT etterlyser planene om et tilsvarende gassrør inn til Bergen. Naturvernforbundet er glad for at Naturgass Vest sine planer om å bygge et gassrør fra Kollsnes til Bergen er lagt på is. Dette røret ville blitt en konkurrent til det energieffektive fjernvarmenettet som nylig ble åpnet i Bergen.

Lyse Gass sitt prosjekt er ikke lønnsomt uten at mange kjøper fossilgass. Lønnsomheten i prosjektet er dermed basert på økte utslipp av klimagasser. Hvorvidt dette er lønnsomt for dem som skal sørge for at Norges klimaforpliktelser oppfylles sier BT ingenting om. Dersom Lyse bidrar til økte utslipp, må noen andre redusere sine.

Den globale miljøutfordringen er å gjøre oss mindre avhengige av fossil og forurensende energi. Bygges det gassdistribusjonsnett slik som Lyse Gass planlegger i Stavanger vil klimaforurensningen øke. Det er kanskje dristig å tenke fossilt, men ikke særlig framtidsrettet.

JOHN MARTIN JACOBSEN OG ERLEND RANDEBERG, NATURVERNFORBUNDET HORDALAND