Denne saklige kronikken har BT av besynderlige grunner illustrert med bilde av en glefsende kjøter og misvisende «statistikk» hvor hundebitt fremstilles som et stort problem.

Det er korrekt at ca. 4000 personer årlig behandles av lege etter å ha blitt bitt av hund eller katt, men det er tøv når BT forveksler dette med at 4000 personer årlig blir angrepet av hund. De aller fleste av disse skadene er småskader som skyldes lek eller dressur av egen hund, ikke at hunden angriper. Årlig skjer det ca. 40 alvorlige tilfeller hvor mennesker blir bitt av hund eller katt, og det er ca. 80 tilfeller av anmeldte hundeoverfall. Dette utgjør 1-2% av skadene.

I lys av tragedien på Dokka bidrar BTs tøvete oppslag til å øke den frykten og uvitenheten som noen mennesker føler når de møter hunder. Det er derfor viktig å få fram at faren for å bli bitt av hund er liten for andre enn hundeeieren og dens familie. Hundeeieren er ansvarlig for at hunden er under kontroll. Ved å unngå bevelser som hunden kan oppfatte truende, deriblant å stikke fram hånden til hunden, er risikoen for å bli bitt svært liten.

Ta gjerne kontakt med en hundeeier som er ute på tur, de aller fleste vil med glede vise hvordan du trygt kan omgås hunden. Det vil garantert være til gjensidig glede.

STEIN ERIK JONASSON, BERGEN