Dette medfører ikke riktighet! Verken i sakspapirene eller i det vedtak som flertallet fattet (Ap, KrF, Sp, SV og RV) står det at Stadionsveien 19 er tenkt brukt til dette. Det som faktisk ble vedtatt var at «Prosjekt Bostedsløse» skal gjennomføres i Laksevåg, men altså ikke hvor prosjektet skal plasseres.

Ingen av beboerne må engang tenke på å flytte. Ingen har pr. dato noen som helst myndighet til å kaste dem ut fra hjemmene sine.

Mindretallet (Pensjonistpartiet, H og Frp) fikk dessverre ikke flertall for å utsette saken, men kommer til å anke saken til bystyret på grunn av åpenbare saksbehandlingsfeil. I tillegg vurderer beboerne/naboer å søke sivilrettslig hjelp.

Ingen er blitt kastet ut fra hjemmene sine på Laksevåg siden nazistene ga innbyggerne i Norevågen ca. 2 døgns varsel under krigen …

Denne saken er på ingen måte avsluttet og vil versere i bydelsstyret i lang tid ennå. Ønsker flertallet å plassere prosjektet på en bestemt adresse, må saken igjen opp i bydelsstyret. Jeg oppfordrer samtidig innbyggerne på Laksevåg til å merke seg hvilke partier som stemte for det de trodde betydde utkastelse av beboerne i Stadionsveien 19. Det var altså Ap, SV, RV, KrF og Sp. Det er ikke mer enn 17 måneder til valget …

TERJE OLSEN,

VARA FOR PENSJONISTPARTIET I LAKSEVÅG BYDELSSTYRE